Банкови сметки на ЧСИ № 902 Гергана Божкова  

Банкови сметки в Централна кооперативна банка:

IBAN: BG43 CECB 9790 10C8 2314 02 - сметка за такси ЧСИ

IBAN: BG16 CECB 9790 10C8 2314 03 - сметка за допълнителни разноски и държавни такси

IBAN: BG43 CECB 9790 50C8 2314 00 - специална сметка за осребряване на имущество /постъпления от длъжници/