Продажби  

Категория / Магазини и търговски обекти

Магазини и търговски обекти от ЧСИ Гергана Божкова

„МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА" с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 по кадастралната карта на гр. Кърджали, с административен адрес: гр.Кърджали, кв."Възрожденци", бл.58, ет.0, която магазинна част представлява един обем с две нива и съдържа: ниво на кота 1.50 със застроена площ 190.67 кв. м., и ниво на кота +1.30 със застроена площ 82.60 кв. м., ведно с принадлежащите на магазина 3.170% идеални части от общите части на сградата и 3.170% идеални части от правото на строеж. Виж повече